Birkeby Special Pædagogik

Birkeby Special Pædagogik blev etableret i 2000 af Tina Birkeby PD. Psyk og BA, Pæd.

 
Tina Birkebys basis er pædagoguddannelsen og derunder og efter ligger der 30 års erfaring og uddannelse inden for feltet af  mennesker med Autisme relaterede diagnoser og med middelsvær til svære udviklingsforstyrrelser og typisk med udfordrende adfærd.
Vi sparer og samarbejder med erfarne og veluddannede folk inden for feltet.
 
Birkeby Specialpædagogik er et pædagog/ psykologisk konsulent firma der udfører opgaver i den praktiske og teoretiske virksomhed.

Vi er virksomhed der har specialiseret os i at løse specifikke opgaver indenfor det specialpædagogiske område.

Vores ide er at give nogle af de mennesker der har det mest svært ved at indgå eller tilpasse sig de i de etablerede løsninger, en mulighed for at få et dagtilbud eller bo tilbud, der er indrettet efter handicappet, i modsætning til at handicappet skal tilpasses institutionen.

Vores primære opgave er at tænke ud af rammerne, imellem det offentlige og private og dermed tænke mennesket før handicap, og dermed ud af sædvanlige institutionaliserede former.

De pædagogiske aktiviteter

Vi laver aktiviteter der er orienteret i 3 udgangspunkter:

1.       Det skal være sjovt – oplevelser

2.       Det skal være udfordrende – udvikling

3.       Det skal være anerkendende – kommunikation.

Aktiviteterne vil sædvanligvis være struktureret i en fast plan,afhængigt af personens behov,  men hvor de enkelte moduler kan varieres. F.eks. Kan et modul der kaldes sport både indeholde løb, rulleskøjter, boldspil.  Variationen kan lægges ind som afgrænsede valgmuligheder der besluttes i fællesskab.

Altså der skal både tages højde for struktur, variation, og indflydelse, og der skal tages hensyn til  og ydes kompensation for handicappet.

 

Tværfaglighed

Vi arbejder tværfagligt og vi er dermed ikke nødvendigvis låst til en bestemt kontekst, sådan at vi f.eks. kun kan være i fritidstilbuddet. Vi kan være med til at skabe sammenhæng og kontinuitet imellem skole og fritidstilbud, ved at følge med fra det ene til det andet, og der kan støttes op om skolens arbejde i fritidens aktiviteter.

De ansatte er erfarent personale på forskellige niveauer, fra medhjælp, pædagog, til konsulent.

Vi tvær arbejder i det givne miljø i samarbejdende team med kommunens egne PPR, Social rådgivere, lærere, pædagoger, samt med psykiater, psykolog, læge, institutionen og familien, afhængigt af hvor personen hører til. 

Indsatsen er i den kontekst klienten befinder sig i. Den er dynamisk og fleksibel. Det vil sige at indsatsen (tiden, stedet, konteksten) forandres efter behovet.


Vi kan foranstalte udredninger via samarbejde med eksterne sararbejdspartnere.

 
 
Birkeby special pædagogik - Mål og værdier - Tina birkeby - Kontakt - Nyhedsbrev - Sitemap